Book Series Religion (Outside a Series)

Augustinus' Confessiones

Gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig document

Johannes van Oort

  • Pages: 82 p.
  • Size:140 x 210 mm
  • Language(s):Dutch
  • Publication Year:2002

  • € 25,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
  • ISBN: 978-2-503-52201-2
  • Paperback
  • Available


BIO

Johannes van Oort doceert Geschiedenis van het vroege Christendom / Patristiek aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Op 5 april 2002 aanvaardde hij officieel het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Christendom en Gnostiek’ aan de Faculteit der Theologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Summary

De auteur van de dit geschrift laat in hoofdzaak twee dingen zien. Allereerst dat Augustinus zich in zijn Confessiones richt tegen zijn vroegere geloofsgenoten: de manicheeërs. In het licht van nieuwe ontdekkingen blijkt deze klassieker uit de wereldliteratuur in verregaande mate te karakteriseren als een anti-manichees werk. Maar er is meer. Dit boekje, de uitgewerkte vorm van een Nijmeegse oratie, toont aan dat óók positief de manichese Gnosis invloed heeft gehad op Augustinus’ spiritualiteit en zo op onze Westerse cultuurtraditie.