Book Series Art History (Outside a Series)

Leven na de Dood. Gedenken in de late Middeleeuwen

Truus van Bueren

  • Pages: 264 p.
  • Size:240 x 280 mm
  • Language(s):Dutch
  • Publication Year:1999

  • € 35,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
  • ISBN: 978-2-503-50942-6
  • Paperback
  • Available


This richly-illustrated catalogue demonstrates the inhabitants of the Low Countries in het later Middle Ages prepared themselves for death and the Last Judgement..

Review(s)

"De kracht van dit boek, een hybride vorm van wetenschappelijke studie en tentoonstellingscatalogus waarin de onderdelen makkelijk herkenbaar zijn en tegelijkertijd elkaar aanvullen, ligt mijns inziens in de combinatie van abstractie en concrete voorbeelden. De lezer, ook degene die de tentoonstelling niet heeft kunnen bezichtigen, kan dankzij de illustraties zich een goed en duidelijk beeld vormen van een fenomeen dat onlosmakelijk verbonden is met de middeleeuwse cultuur. De keuze voor een geografische beperking van het onderzoek biedt de mogelijkheid om een dieptestudie te verrichten en te streven naar een nauwkeurige reconstructie van de context waarin de kunstwerken hebben gefunctioneerd, hierbij rekening houdend met de door de bronnen opgelegde beperkingen." (Sabrina Corbellini, Ons Geestelijk Erf, 74, 2000, III, p.282-284).

Summary

This richly-illustrated catalogue demonstrates how our forebears is the later Middle Ages prepared themselves for death and the Last Judgement. Great attention is paid to burial practices and practices associated with commemorating the dead. The way that medieval people thought about the hereafter is brought to life through vivid images, manuscripts, pictures and other objects from the Low Countries.


Deze rijk geïllustreerde catalogus toont hoe onze voorouders in de late Middeleeuwen zich hebben voorbereid op de dood en het Laatste Oordeel. Er wordt ruime aandacht besteed aan de gebruiken die bij het begraven en het gedenken van de overledenen een rol speelden. Aan de hand van prachtige schilderijen, handgeschreven boeken, beelden en andere voorwerpen uit de Nederlanden wordt in beeld gebracht hoe de middeleeuwers dachten over het hiernamaals..