Book Series Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, vol. 106

Jan van Ruusbroec

Opera omnia VI

Van den geesteliken tabernakel. In tabernaculum foederis commentaria

T. Mertens (ed)

  • Pages: 776 p.
  • Size:155 x 245 mm
  • Language(s):Middle Dutch, Latin, English
  • Publication Year:2006

  • € 295,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
  • ISBN: 978-2-503-04061-5
  • Hardback
  • Available


Be sure to check out also the less expensive Scholars Version (CCSV) of this edition!

Review(s)

"The editor, Thom Mertens, has achieved an exemplary result with the publication of this two volume book. None of Ruusbroec's works are, from the point of view of a critical edition, so difficult, and the highest scientific standard has biin maintained in the examination of the tradition and the critical work itself." (R. Faesen in: Ephemerides Theologicae Lovaniensis, 83/4 (2007))

Summary

Met Ruusbroec behoren de Nederlanden tot de wereldliteratuur. Zijn grootheid als mystiek auteur wordt internationaal erkend. Zijn werk omvat elf traktaten en acht brieven. Tot nog toe werd zijn oeuvre twee maal uitgegeven: door J.-B. David (1858-1868) en door het Ruusbroecgenootschap (1932-1934). Geen van beide uitgaven voldoet aan de huidige normen. Daarom werd een kritische uitgave dringend. Van de tien delen die in deze uitgave voorzien zijn, maken de delen vijf en zes de reeks volledig. Het traktaat Van den geesteliken tabernakel neemt een bijzondere plaats in binnen het geheel van Ruusbroecs werken. Niet alleen is het verreweg het meest omvangrijke maar ook het meest complexe door zijn ingewikkelde allegorische structuur. Bovendien worden sommige aspecten van zijn mystieke leer nergens elders zo expliciet behandeld. De Middelnederlandse tekst is gebaseerd op een kritisch onderzoek van alle handschriften. Naast de Nederlandse tekst wordt een nieuwe Amerikaans-Engelse vertaling afgedrukt. Onder deze vertaling wordt de Latijnse vertaling door L. Surius O.Carth. (1552) toegevoegd. De editie van de Middelnederlandse tekst is kritisch reconstruerend van aard. De tekst is voorzien van een variantenapparaat met de varianten van een beperkt aantal geselecteerde handschriften, paleografische aantekeningen en een tekstkritische commentaar. De inleiding schetst de historische omstandigheden waarin de tekst is ontstaan en beschrijft de krachtlijnen van de inhoud. Verder geeft zij informatie over de wijze van uitgeven en over de handschriften die het betreffende traktaat bevatten.

TABLE OF CONTENTS

Ruusbroec, Jan van (Iohannes Rusbrochius) — Commentaria in tabernaculum foederis (sec. translationem Latinam Laurentii Surii): pars secunda — ed. Th. Mertens, G. de Baere

Ruusbroec, Jan van (Iohannes Rusbrochius) — Van den geesteliken tabernakel ('Commentaria in tabernaculum foederis'): pars secunda — ed. Th. Mertens, G. de Baere