Book Series Brepols Nederlandstalig fonds

Van Mercator tot computerkaart

Een geschiedenis van de cartografie

  • Pages: approx. 160 p.
  • Size:210 x 285 mm
  • Illustrations:30 b/w, 54 col.
  • Language(s):Dutch
  • Publication Year:2001


Out of Print
  • € 25,72 EXCL. VAT RETAIL PRICE
  • ISBN: 978-90-5622-040-2
  • Hardback
  • Out of Print


Review(s)

"Het boek is schitterend verzorgd: de cover, de lay-out, de vele kleurenillustraties, de kaarten, de globen. Het is zeker de naam van Brepols Publishers waardig. Het boek hoort thuis in alle school- en openbare bibliotheken, maar ook in musea en toeristische centra. Het is een parel van wetenschappelijke en technische kennis, gepresenteerd aan een publiek dat bereid is zich enigszins te verdiepen in deze fascinerende, maar niet makkelijke materie."     (M. Triest in Leesidee, jg 7, nr. 9, p. 751)

"Het boek is mooi en verzorgd uitgegeven, en verdient zeker een plaats in menige schoolbibliotheek als vulgariserend leerboek."  (G. Vanpaemel in De Zeventiende Eeuw, vol.19, n°2, 2003, p. 256)

Summary

Sinds de mens bestaat, worstelt hij met de vraag hoe de wereld rondom zich en verder weg eruit ziet. De ontdekking dat onze planeet bolvormig is stelde meteen een onoplosbaar probleem. Hoe de bolvorm van de aarde waarheidsgetrouw op een plat vlak overbrengen? Dit boek verhaalt op een boeiende wijze hoe kaartenmakers in het verleden hùn oplossing voor dit universele vraagstuk hebben voorgesteld, kaderend in het wereldbeeld van hun tijd, met de hulpmiddelen zij hiervoor ter beschikking hadden, van astrolabium tot satelliet. Een van hen, de Vlaamse cartograaf Gerard Mercator (1512-1594), speelde hierbij een prominente rol. De geschiedenis van de cartografie in onze gewesten is een boeiend verhaal, dat kleurrijk kan geïllustreerd worden. Dat dit verhaal behalve gelezen ook nog kan bekeken worden in het Mercatormuseum te Sint-Niklaas, is mooi meegenomen. Cartografie is momenteel een alledaags hulpmiddel voor wie de weg op gaat, dichtbij of ver weg. Het is tevens een snel evoluerende wetenschap. Zij maakt gebruik van de modernste technologie en wordt toegepast op vele terreinen en bij allerlei maatschappelijke activiteiten en problemen. Hoe is een kaart geëvolueerd van eenvoudig grafisch communicatiemiddel , even oud als het schrift, naar een document dat slechts een fractie van de digitale informatie weergeeft die is opgeslagen in geografische informatiesystemen (GIS)? Hoe moeten wij mentaal met deze ruimtelijke informatie omgaan? Op deze en andere fundamentele vragen trachten diverse specialisten in dit boek een antwoord te formuleren.