Book Series Brepols Nederlandstalig fonds

Het kasteel van de hertogen van Brabant

Geschiedenis en restauratie van het Gerechtshof te Turnhout

Jean Caudron, Etienne D'Heer, Harry De Kok, Johan Grootaers

  • Pages: 212 p.
  • Size:240 x 300 mm
  • Language(s):Dutch
  • Publication Year:2000


Out of Print
  • € 35,08 EXCL. VAT RETAIL PRICE
  • ISBN: 978-90-5622-028-0
  • Hardback
  • Out of Print


Summary

Het kasteel van de hertogen van Brabant. Geschiedenis en restauratie van het gerechtshof te Turnhout. Dit prachtige album geeft een breed overzicht van de geschiedenis van het Kasteel van de hertogen van Brabant in Turnhout, nu Gerechtsgebouw, sinds de oudste naspeurbare oorsprong van de site tot vandaag. In enkele boeiende hoofdstukken komen zowel de historische achtergronden van de stad en van de regio aan bod, als het gebouw zelf en haar schitterende restauratie. Van het ontstaan in de 12e eeuw tot vandaag worden de vele rijke facetten van dit uniek gebouw belicht: de rol van het kasteel in de Blijde Inkomsten van de landsvorsten, haar steeds groter belang onder de Bourgondische en Habsburgse prinsen, haar betekenis als versterking tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de verwaarlozing tijdens het Ancien Régime, de geleidelijke herwaardering en de heropleving in de 19e en 20e eeuw.