Skip Navigation Links

Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen balacron (bordeaux) + stofwikkel

XVI+1386 p., 100 x 150 mm, Ongewijzigde herdruk van de editie van 1992, 1992
ISBN: 978-90-72100-71-9
Languages: Dutch
HardbackHardback
The publication is no longer available.The publication is no longer available.
Retail price: EUR 45,00 excl. tax
How to order?

Alle misformulieren van de driejaarlijkse cyclus voor de zondagen en voor de feestdagen die op een zondag mogen gevierd worden.
Een volledige tekst voor elke viering: antifonen, gebeden, schriftlezingen en suggesties voor de voorbede.
Commentaren die de thematiek van de viering verduidelijken, de tekst van de lezingen verklaren, hun betekenis voor het dagelijks leven toelichten.
De orde van dienst voor de eucharistieviering met prefaties en eucharistische gebeden.
Een opgave van parallelle schriftlezingen biedt gelegenheid tot verdere bezinning.

Interest Classification:
Religion (including History of Religion) & Theology

Privacy Policy - Terms and Conditions © 2022 Brepols Publishers NV/SA - All Rights Reserved