Skip Navigation Links
J. Caudron, E. D'Heer, H. De Kok, J. Grootaers
Het kasteel van de hertogen van Brabant
Geschiedenis en restauratie van het Gerechtshof te Turnhout.

212 p., 240 x 300 mm, 2000
ISBN: 978-90-5622-028-0
Languages: Dutch
HardbackHardback
The publication is no longer available.The publication is no longer available.
Retail price: EUR 35,08 excl. tax
How to order?
Het kasteel van de hertogen van Brabant. Geschiedenis en restauratie van het gerechtshof te Turnhout. Dit prachtige album geeft een breed overzicht van de geschiedenis van het Kasteel van de hertogen van Brabant in Turnhout, nu Gerechtsgebouw, sinds de oudste naspeurbare oorsprong van de site tot vandaag. In enkele boeiende hoofdstukken komen zowel de historische achtergronden van de stad en van de regio aan bod, als het gebouw zelf en haar schitterende restauratie. Van het ontstaan in de 12e eeuw tot vandaag worden de vele rijke facetten van dit uniek gebouw belicht: de rol van het kasteel in de Blijde Inkomsten van de landsvorsten, haar steeds groter belang onder de Bourgondische en Habsburgse prinsen, haar betekenis als versterking tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de verwaarlozing tijdens het Ancien Régime, de geleidelijke herwaardering en de heropleving in de 19e en 20e eeuw.
Interest Classification:
Fine Arts & Performing Arts
Conservation & restoration of objects
The built heritage of Belgium
Medieval & Renaissance History (c.400-1500)
Medieval European history (400-1500) : local & regional history
Low Countries
Modern History (1501 to the present)
Early modern European history (1501-1800) : local & regional history
Low Countries

Privacy Policy - Terms and Conditions © 2022 Brepols Publishers NV/SA - All Rights Reserved