Skip Navigation Links
Petrus Naghel
Gulden Legende
SET Deel I en II

G. Claassens, W. Kuiper, A. Berteloot (eds.)
2 vol., approx. CXCVI+1030 p., 3 b/w ill. + 2 colour ill., 156 x 234 mm, 2012
ISBN: 978-2-503-54502-8
Languages: Dutch, Middle Dutch
HardbackHardback
The publication is no longer available.The publication is no longer available.
Retail price: EUR 240,00 excl. tax
How to order?

This multi-volume publication is not available through our webshop. To order a copy, contact us by email: info@brepols.net.

 

The importance of the Legenda aurea for the Late Middle Ages can hardly be overestimated, as witness the impressive manuscript tradition of the original Latin text as well the different vernacular versions. This huge hagiographic collection, organised per circulum anni, can be considered as a compendium of the medieval religious worldview: it offers insights into the (deuterocanonic) tradition of the New Testament, the lives and deaths of the most important saints, the history of the church of Rome, and it can be read as a catechism in narrative form. But the Legenda aurea is also a treasure-trove of stories, motifs and themes splendidly reflecting medieval mentality in its entirety. The influence of the Legenda aurea on literature and iconography is so far-reaching, that the book is an indispensable aid for the ‘reading’ of countless medieval texts, paintings and sculptures.
The text was translated several times into Middle Dutch and of the first southern Dutch translation (ca. 1357), made by Petrus Naghel († 1395) in the Charterhouse of Herne, a modern edition is now available. This edition of the Gulden legende – the second volume of a set of two – contains the legends of Pope Urban to the Feast of Church Dedication, and carries a concise introduction. The first volume of the set will appear in print in 2017; it contains the remaining legends and an expansive introduction comprising an introduction of text and translator, a description of the manuscript used for the edition, a statement of editorial policy and indices of names.

Het belang van de Legenda aurea in de late Middeleeuwen kan moeilijk overschat worden, getuige de indrukwekkende handschriftelijke overlevering van zowel de oorspronkelijke Latijnse tekst als van de verschillende volkstalige versies. Deze omvangrijke hagiografische verzameling, georganiseerd per circulum anni, kan beschouwd worden als een compendium van het middeleeuwse religieuze wereldbeeld: het biedt inzicht in de (deuterocanonieke) traditie van het Nieuwe Testament, het leven en sterven van de belangrijkste heiligen, de geschiedenis van de Kerk van Rome en het kan gelezen worden als een catechismus in narratieve vorm. Maar de Legenda aurea is ook een schatkamer van verhalen, motieven en themata waarin de gehele middeleeuwse mentaliteit een schitterende weerspiegeling vindt. De invloed van de Legenda aurea op de literatuur en de beeldende kunsten is zo verregaand dat het boek een onmisbaar hulpmiddel is voor het ‘lezen’ van talloze middeleeuwse teksten, schilderijen en sculpturen.
De tekst werd meermaals in het Middelnederlands vertaald en van de eerste, Zuidnederlandse vertaling, rond 1357 vervaardigd door de Hernse kartuizer Petrus Naghel (†1395) is nu een kritische uitgave beschikbaar. Deze uitgave werd opgesplitst in een set van twee delen. De editie begint met de Advent en eindigt met de legende van de heilige Pancratius, en bevat daarmee de legenden rond de drie grote feesten: Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Daarnaast biedt de set ook een uitvoerige inleiding, waarin eerst de Latijnse Legenda aurea, haar auteur en haar overlevering kort aan de orde worden gesteld. Het zwaartepunt ligt op de Middelnederlandse tekst, zijn vertaler en diens bron, en op de overlevering ervan in handschriftelijke en gedrukte bronnen. Een aantal concordanties en een namenregister ontsluiten de legendenteksten en maken het mogelijk de Gulden Legende en de actuele edities van de Latijnse tekst parallel te raadplegen.

Interest Classification:
Medieval & Modern (Indo-European) Languages & Literatures
Germanic langs & lits (other than English)
Dutch language & literature

Privacy Policy - Terms and Conditions © 2021 Brepols Publishers NV/SA - All Rights Reserved