Skip Navigation Links
J. van Oort
Augustinus' Confessiones
Gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig document

Add to basket ->
82 p., 140 x 210 mm, 2002
ISBN: 978-2-503-52201-2
Languages: Dutch
PaperbackPaperback
The publication is available.The publication is available.
Retail price: EUR 25,00 excl. tax
How to order?

De auteur van de dit geschrift laat in hoofdzaak twee dingen zien. Allereerst dat Augustinus zich in zijn Confessiones richt tegen zijn vroegere geloofsgenoten: de manicheeërs. In het licht van nieuwe ontdekkingen blijkt deze klassieker uit de wereldliteratuur in verregaande mate te karakteriseren als een anti-manichees werk. Maar er is meer. Dit boekje, de uitgewerkte vorm van een Nijmeegse oratie, toont aan dat óók positief de manichese Gnosis invloed heeft gehad op Augustinus’ spiritualiteit en zo op onze Westerse cultuurtraditie.

Johannes van Oort doceert Geschiedenis van het vroege Christendom / Patristiek aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Op 5 april 2002 aanvaardde hij officieel het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Christendom en Gnostiek’ aan de Faculteit der Theologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Interest Classification:
Religion (including History of Religion) & Theology
Christian Theology & Theologians
Western Fathers (c. 160-735)
Augustinus
Classics, Ancient History, Oriental Studies

Privacy Policy - Terms and Conditions © 2022 Brepols Publishers NV/SA - All Rights Reserved